Ny og bedre blogg

Vi har flyttet bloggen vår til et nytt domene. Den nye bloggen vil fortsatt bestå av relevante og interessante artikler for ledere, men med et nytt og bedre design.

lederskapsbloggen.no

Advertisements

Økte prestasjonskrav gjør oss syke av stress

Kravet til prestasjoner i arbeidslivet øker. Baksiden av medaljen er at det leder til press og stress for mange – som igjen betyr sykefravær og oppsigelser.

I følge en rykende fersk undersøkelse utført av YouGov på vegne av Dale Carnegie Training sier hele 61 prosent av norske arbeidstakere at de opplever at det har blitt økte krav til prestasjoner på jobben de siste årene. 11 prosent sier de også har sagt opp jobben som følge av for stort prestasjonspress.

–  Krav til prestasjoner kan være bra, men det er ikke opplevelsen av at prestasjonskravene er for høye. Lite eierskap til mål, uavklarte forventninger og uklar og utydelig kommunikasjon er med på å skape opplevelser av for stort prestasjonspress og stress. Ledere som gjennom riktig og ærlig kommunikasjon påvirker, inspirerer og medvirker til at medarbeidere får eierskap til målene og dermed når sine mål, bidrar til å dempe opplevelsen av prestasjonspress og stress, sier daglig leder i Dale Carnegie Training, Ellen Kristine Breiby.

1 av 5 har hatt sykefravær grunnet stress

Nesten halvparten (46 prosent) sier nemlig at de opplever at økt prestasjonspress på jobben gjør dem mer stresset. I undersøkelsen sier hele 21 prosent at de har hatt sykefravær fra jobben på grunn av stress. 13 prosent har hatt kortere fravær i perioder, mens 8 prosent har vært langtidssykemeldt som følge av stress.

–  I det moderne, og stadig mer digitaliserte, arbeidslivet er endring blitt en konstant faktor. Med endring og omstilling kommer ofte også opplevelsen av uro og stress. Heldigvis går det an å lære seg å håndtere uro og stress, slik at det ikke leder ut i sykefravær, mistrivsel og dårlig livskvalitet, og hvor det å si opp jobben blir siste utvei for noen, sier Ellen og fortsetter:

– For ledere handler dette om å utøve godt lederskap og å skape gode og trygge rammer for prestasjonskravene. For den enkelte ansatte handler det om å lære seg både å organisere arbeidshverdagen sin, men også teknikker for håndtering av stress og uro.

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan du takler stress, kan du melde deg på ett av våre mange seminarer vi arrangerer.

Slik håndterer du stress bedre

Ellen har følgende enkle råd som hjelper til med å håndtere uro og stress i arbeidshverdagen.

– Gjør noe med det du får gjort noe med, og ikke bekymre deg for ting som skjedde i går, eller som skal skje i morgen.

– Bestem deg for å gjøre så godt du kan, og sett en grense for hva som er godt nok til å være fornøyd.

– Vit hva du skal gjøre og hvorfor. Kombiner langsiktige mål med dagsplaner med konkrete mål.

– Hvis noe hindrer deg i å få jobben gjort, fjern barrierene ved selv å ta initiativ til endring.

– Du blir som du tenker, bytt derfor ut fraser som at du er stressa eller sliten med andre ord.

– Vet du ikke hvorfor du er stressa, finn problemet ved å spørre deg selv: Hva er problemet? Hvorfor har det oppstått? Hvilke løsninger finnes? Hvilken løsning er den beste?

Lederne bør kunne hjelpe

Alle disse seks rådene vil kunne hjelpe til med å håndtere prestasjonspress og stress på jobben. Ikke alle klarer å kommer seg dit ved egen maskin, derfor er viktig at lederen også utøver godt lederskap.

– Lederen må se sine medarbeidere, og hjelpe dem med å prioritere. Mange vil gjøre alt, og har vanskelig for å slippe oppgaver. Har en medarbeider for mye, sett deg ned med vedkommende og spør personen hvor dere kan fire på kravene. Hvilke områder kan delegeres bort, hva er viktigst å fokusere på nå, og hvilke områder kan personen slippe inntil videre. Det lønner seg i det lange løp, avslutter Ellen.

 

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 22-26. mars gjennomført til sammen 1003 CAWI-intervjuer med personer 18-74 år.

Hvis du ønsker mer informasjon om Dale Carnegie, kan du besøke vår nettside, eller ta kontakt med oss her.

Arbeidsuke hos Dale Carnegie

Denne uken har vi i Dale Carnegie Training Norge vært så heldige å ha Birk Breiby (14) som kollega.

Birk Breiby er elev ved Ringshaug ungdomsskole og har denne uken hatt arbeidsuke hos oss i Oslo.

– Jeg hadde lyst å jobbe hos Dale Carnegie fordi det virket som en spennende jobb, og i grunnen ganske mer spennende enn andre jobber, forteller 14-åringen.

Birk er en aktiv niendeklassing. Han liker spesielt godt å spille fotball og å hoppe på trampoline. I tillegg er han aktiv med klatring, turning og stuping. Netflix er også en interesse, som han innrømmer tar opp en del av fritiden. Birk har lyst å bli engelsk- og gymlærer, og det er viktig for han å i fremtiden finne et yrke der han kan hjelpe og lære andre. Akkurat dét er en av hovedgrunnene til at han i arbeidsuken ville lære mer om kommunikasjon- og ledertrening:

– Jeg liker godt at Dale Carnegie har fokus på å lære folk å bli mer trygge på seg selv. Jeg tror det er viktig at personer får øvd seg på det å presentere uten å være nervøs, og i tillegg får jobbe med å være mer tydelig og engasjerende, forteller han.

Birk

I løpet av arbeidsuken har Birk fått vært med på møter og jobbet med administrative oppgaver. Han har i tillegg jobbet med å utarbeide forslag til hvordan Dale Carnegie Training Norge kan bli enda mer synlige i sosiale medier. Birk mener arbeidsuken i Dale Carnegie har vært en kul opplevelse som har gitt mersmak:

– Jeg har fått god kontakt med de jeg jobber med, og jeg synes det har vært interessant å være tilskuer på møtene jeg har fått bli med på. I tillegg er det veldig god lunsj på huset, spøker Birk.

7 punkter hvor ledere skuffer sine medarbeidere (infografikk)

Hva synes medarbeidere er de viktigste egenskapene hos sin nærmeste leder, og hva kan du som leder gjøre for å leve opp til deres forventninger? Se og last ned infografikken basert på Dale Carnegie Trainings verdensomspennende undersøkelse! Hvis du ønsker å motta ressurser for deg som er en leder, rett i innboksen din, kan du melde deg på vårt månedlige nyhetsbrev.

 

Infografikk ledere og lederutvikling

Continue reading “7 punkter hvor ledere skuffer sine medarbeidere (infografikk)”

Fem tips til bedrifter som må nedbemanne

De siste årene har det vært en markant økning i antall bedrifter som har måttet kutte i rekkene. Ifølge SSB var det per februar 2017 i alt 120 000 arbeidsledige i Norge, noe som tilsvarer 4,3 % av arbeidsstyrken. Dale Carnegie Training Norge har sammen med bedriften Personlig Lederutvikling samlet fem gode råd i en nedbemanningssituasjon – før, under og etter prosessen.

1. Informasjon i rett tid
Vi ser at flere bedrifter sliter med å gi informasjon tidsnok til sine ansatte i prosesser som omhandler permittering og oppsigelse. Det er uheldig når ansatte selv må lese i media at avdelingen de jobber i, skal halveres. God informasjon i rett tid er derfor alfa og omega for å få en nedbemanningsprosess til å bli mest mulig smertefri.

Det er viktig å være tydelig på hvor bedriften er på vei, og hva som skal til for å komme dit. Noen ganger kan nedbemanning bli en del av løsningen. Dersom ansatte blir fortløpende orientert om situasjonen, er det lettere å forstå de valgene som blir tatt.

2. Lytt til de ansatte
Det er viktig å skape en bedriftskultur der åpen kommunikasjon og dialog med de ansatte står i sentrum. Å snakke med de ansatte og vekke en følelse av felleskap, spesielt i en nedbemanningsprosess, er viktig. Ledelsen bør legge opp til en dialog som går utover de obligatoriske og lovpålagte informasjons- og drøftingsmøtene.

Vi oppfordrer til å lytte til de ansatte. Drøft muligheter og hør hva den ansatte vil, kanskje noen er modne for en ny karriere. Svar på spørsmål, og vær ærlig om det du ikke vet. Å spille med åpne kort skaper trygghet.

business-man-and-woman-handshake-in-work-office-picjumbo-com

3. Det handler om folks liv
Enkelte jobber for å leve, andre lever for jobben. Arbeidsplassen er en viktig del av hverdagen, og de fleste av oss vil tilbringe mye av livet sitt nettopp på jobb. Du kan se på et ansatt-arbeidsgiver-forhold som et ekteskap: Det er lettest å være den som bryter opp. Ansatte reagerer negativt dersom det ikke er sjefen selv som tar den ubehagelige oppsigelses-samtalen, men i stedet delegerer videre til en i HR-avdelingen.

Husk at det er mennesker med mange følelser knyttet til en nedbemanning. Etter et brudd er det mange som kan sitte igjen med tanker om hva de gjorde feil, og om de burde gjort noe annerledes. Det er viktig å få frem at avslutting av et arbeidsforhold ikke er personlig, men forankret i en problemstilling som har med bedriften å gjøre.

4. Ta vare på de som blir igjen
I en nedbemanningsprosess blir ofte mye av tiden brukt på de som må gå. Det er viktig å ikke glemme de som er igjen på arbeidsplassen. Det er ofte sorg knyttet til å miste gode kollegaer du har jobbet sammen med over mange år. De som sitter igjen etter en nedbemanningsprosess, kan også slite med skyldfølelse.

Ansatte som er igjen, kan sitte med frustrasjon og en følelse av utrygghet over hva som skjer videre. Det kan dukke opp spørsmål rundt arbeidsbelastning og hvem som skal ta over arbeidet til den som slutter. Organisasjoner kan oppleve en økning i sykmeldinger i perioder der ansatte føler press og usikkerhet. Får man avklart usikkerhetsmomenter, vil det kunne bedre produktivitet og effektivitet. Dette kan også være med på å unngå sykmeldinger.

5. Omdømmebygging kommer innenfra
De viktigste omdømmebyggerne for en bedrift er de ansatte. Det bør være et mål å ha en god relasjon til både de som blir igjen, og til de ansatte som har måttet gå. Selv om nedbemanning har preget norsk arbeidsliv de siste årene, er det ingen som vet hvordan 2018 vil se ut. Hvordan bedriften har håndtert en nedbemanningsprosess kan derfor være avgjørende når bedriften  en gang i fremtiden trenger å hente inn kompetanse igjen.

Personlig LederutviklingAnita Mydske og Siri Haukebø i Personlig Lederutvikling AS jobber til daglig med å hjelpe ansatte i bedrifter til å nå mål. De er involvert i nedbemanningsprosesser som rådgivere før beslutning om hvem som skal slutte er tatt, og gjennom hele prosessen mot ny jobb for de berørte. Omstillings-programmet tilbyr støtte og utvikling for arbeidssøkere slik at de raskest mulig kommer tilbake til arbeidslivet, eller oppnår en smidig overgang mellom to karrierer.


Dale Cdctnorgearnegie Training hjelper mennesker og bedrifter til å utvikle sine ferdigheter og forbedre sine prestasjoner i store deler av verden. Bedriften har vært etablert i Norge siden 1983, og siden den tid har flere tusen ledere, mellomledere og ansatte oppnådd svært gode jobbresultater som følge av et samarbeid.

Fokuserer på å være i utvikling og endring

Tellef K. Tellefsen (51) ble så inspirert av de sterke anbefalingene fra kollegaer som har deltatt på Kommunikasjon og lederskap, at han selv bestemte seg for å melde seg på ledertreningen.

Assisterende direktør. Tellef, som kommer fra Høvik, er assisterende direktør og leder området for offshore-shipping i Eksportkreditt. Han har vært ansatt i det norske eksportfinansieringssystemet i 27 år. Han forteller at jobben i norsk eksportindustri har vært en utrolig spennende, lærerik og inspirerende reise.  Men det å være i samme bedrift i så mange år gjør det ekstra viktig å ikke bli stående «på stedet hvil».

Tellef Tellefsen 20120001 lånt av Eksportkreditt

– Jeg mener at det er viktig å ha fokus på å være i utvikling og endring. Det er lett at det blir for trygt og behagelig i komfortsonen, forklarer han, og understreker at nettopp det å tvinges ut av komfortsonen er det han har fått utfordret seg på gjennom det tolv uker lange programmet Kommunikasjon og lederskap.

– Jeg mener at Dale Carnegie får oss ut av komfortsonen, men det er likevel innenfor en trygg og god ramme. Det er jo ikke spesielt farlig, humrer 51-åringen, og legger til:

– Jeg tror at dersom du har rett innstilling, er forandringsvillig og legger inn mye egeninnsats, så får du veldig mye ut av Kommunikasjon og lederskap.

Forsøksverksted. Og akkurat dét er noe av det Tellef har satt mest pris på i denne prosessen: Nemlig at han har fått mulighet til å teste ut det han har lært i programmet, direkte på jobb hos Eksportkreditt.

IMG_5062 red

Tellef K. Tellefsen har vært ansatt i eksportfinansieringssystemet i 27 år.

– Jeg har hatt et sterkt fokus på min egen kommunikasjon, og har jobbet med å bli mer kortfattet, tydelig og presis. Arbeidsplassen har blitt forsøksverkstedet mitt, og her har jeg fått mulighet til teste ting ut på både kollegaer og kunder, forteller han. For Tellef har det vært vel så viktig å fokusere på det han kaller «de små tingene»:

– Personlig er jeg veldig opptatt av gode relasjoner, og det er noe vi har jobbet mye med underveis i programmet. Et eksempel på dette kan være når jeg møter nye folk: Da ønsker jeg å ha blikk-kontakt og bli bedre på å huske navn. Dette er ikke store ting, men får du på plass dette, kan summen representere en betydelig forbedring, sier Tellef K. Tellefsen til slutt.

Fra svensk TV-studio til reklamebyrå i Norge

Kajsa Flodin (36) kommer fra Stockholm, der hun tidligere jobbet som reporter, programleder og redaktør for de svenske TV-kanalene SVT og TV4. En dag intervjuet hun en norsk fotballspiller. Disse ble senere et par, og Kajsa ble med kjæresten hjem til Norge.

Markedsføring. I dag jobber Kajsa som Content Editor i Lemon Aid i Tønsberg, med markedsføring av byutvikling og boligprosjekt. Hun har deltatt både på High Impact Presentations og Kommunikasjon og lederskap, i regi av Dale Carnegie Training Norge. På Kommunikasjon og lederskap fikk hun utmerkelsen Highest Award of Achievement, stemt frem av de andre deltagerne. Denne utmerkelsen går til den av deltagerne som virkelig har utfordret seg selv og utvist sterke lederegenskaper, samt vært et forbilde og bidratt til de andres utvikling. Kajsa forteller at hun ble svært glad for å få denne utmerkelsen. Men det viktigste likevel verdien hun har av programmene i sitt daglige arbeid.

Kajsa Flodin

Highest Award of Achievement går til den av deltagerne som virkelig har utfordret seg selv og utvist sterke lederegenskaper.

– Jeg har hatt stort utbytte av å lære og å praktisere Dale Carnegies metodikk. Jeg har hatt et sterkt fokus på å benytte meg av det jeg lærte på programmene, spesielt det å gi oppriktig ros, sier Kajsa. Hun forteller videre at hun har jobbet med å fokusere på det positive. Dette har blant annet resultert i at hun har endret måten hun skriver e-post på:

– Tidligere har jeg kanskje fokusert mer på utfordringer og problemer i de e-postene jeg har sendt ut. Nå prøver jeg å fokusere på det positive, snu på ting og være mer løsningsorientert i kommunikasjonen. Tilbakemeldingene fra kundene er positive, og jeg får inntrykk av at folk synes det er enda hyggeligere å jobbe med oss dersom vi løfter frem mulighetene, også i e-poster, forklarer hun.

Kajsa har også startet å bruke tilnærmingene hun har lært, i salgsmøter i Lemon Aid:
– Jeg har nå enda mer fokus på å snakke om det som er viktig for kunden. Jeg fokuserer også på å få kunden til å lytte og å virkelig fange oppmerksomheten til de jeg snakker med. Senest forrige uke hadde jeg en presentasjon der jeg begynte med en historie, og jeg ser at det er en god måte å få andre til å bli interessert, forteller hun. Forskjellen nå sammenlignet med tidligere, ifølge henne selv, er at etter at hun gjennomførte Dale Carnegie-programmene har presentasjonene hennes blitt mer interessante:

– Det hadde vært interessant å komme tilbake til et TV-studio for å se om jeg nå ville ha gjort noe annerledes på direkten, sier Kajsa Flodin lattermildt.

Christian Lockert Foss mener at dersom du jobber du med salg, er du helt avhengig av å få kunden til å stole på deg. Han har, som Kajsa, nylig fullført Kommunikasjon og lederskap. Les intervjuet med han her.

– Ikke vært der jeg er i dag, uten Dale Carnegie

I 2016 vant Liv Heidi Storaas Adriaenssens den prestisjetunge prisen «Årets drivkraft» og kom på listen over Norges topp-10-ledertalenter.
– Det jeg har lært gjennom Dale Carnegie, har vært med på å forme hvem jeg er som leder, forteller hun.

 

Lederdrøm. Liv Heidi Storaas Adriaenssens vokste opp på gjestgiveriet til familien i Kongsberg. Hun mener at det å vokse opp med gründerforeldre har gitt henne god ballast til selv å jobbe mot det å skape og lede.

DSC_0164Liv Heidi Storaas Adriaenssens er seksjonsleder for 15 personer i DNB, som gir finansiering til små bedrifter og gründere.

– Jeg har så lenge jeg kan huske, hatt et ønske om å jobbe som leder, forteller Liv Heidi, som startet tidlig med å arbeide i familiebedriften. Etter videregående flyttet Liv Heidi til Trondheim, der hun studerte økonomi og finans i fem år. Videre gikk turen tilbake til Oslo, der hun startet som konserntrainee i DNB. Hun meldte seg på Kommunikasjon og lederskap i regi av Dale Carnegie Training Norge med et ønske om å utvikle og utfordre seg selv:

– Jeg var 29 år, utålmodig og ivrig på samme tid. Jeg hadde ingen anelse om hvor krevende programmet ville bli, eller hvor utrolig mye både jeg og DNB ville få igjen for at jeg gjennomførte dette programmet. I løpet av de tolv ukene programmet varte, leverte jeg supre resultater på jobb samtidig som jeg utviklet meg mer enn jeg trodde var mulig. Dale Carnegie er virkelig en gavepakke til bedrifter som har medarbeidere som skriker etter å få utvikle seg selv, forteller Liv Heidi.

Da hun gjennomførte programmet for andre gang, som veileder, kunne hun på siste samling fortelle at hun hadde blitt tilbudt en lederstilling. Hun gir Dale Carnegie-programmet mye av æren for nettopp dét:
– Jeg hadde nok ikke vært der jeg er i dag uten Dale Carnegie, sier Liv Heidi, som i dag er leder for 15 personer i DNB, som gir finansiering til små bedrifter og gründere. Dette er Liv Heidis tredje lederjobb i DNB. I 2016 vant hun den prestisjetunge prisen «Årets drivkraft» og kom på listen over Norges topp-10-ledertalenter, i en kåring gjennomført av e24 og Boyden Executive Search.

Hun understreker at skal du få utbytte av å gå på et Dale Carnegie-program, må du legge inn en del egeninnsats, og du må også være forberedt på å ta tak i ting som kan være vanskelig.

– Jeg har aldri vært så stresset som da jeg tok dette programmet. Det var fullt trykk både på jobb og på Dale Carnegie-programmet jeg deltok i. Heldigvis lærer programmet deg gode teknikker for  virkelig å kunne ta tak i stress, og håndtere det, forklarer hun. Liv Heidi fikk lønn for strevet og vant til slutt Highest Award of Achievement, en pris som blir delt ut til den som har inspirert mest de andre deltagerne under programmet.

Vil du lære mer om hvordan du kan håndtere stress bedre? Sjekk ut vår tidligere blogg-post, for gode råd.

LivHeidi_3

I 2016 ble Liv Heidi kåret til «Årets drivkraft» og kom på listen over Norges topp-10-ledertalenter i Norge.

Bli modigere. Liv Heidi har i etterkant også gjennomført det to-dagers intensive programmet High Impact Presentations, også i regi av Dale Carnegie Training Norge. Før Liv Heidi tok Dale Carnegie-programmene, var hun veldig nervøs for å holde presentasjoner. Men under programmene hadde hun et sterkt fokus på det å bli modigere og å pushe egne grenser, noe som blant annet har hjulpet henne med å holde presentasjoner.

– På Kommunikasjon og lederskap må deltagerne presentere én eller flere ganger hver uke. Mengdetreningen gjorde meg trygg. Det å presentere er nå noe jeg føler meg skikkelig god til. Jeg har blant annet holdt en presentasjon foran 800 personer, og da var ikke nervene lenger et problem, forteller hun.

Neste Kommunikasjon og lederskap har oppstart i august.

Springbrett. Hun mener at oppskriften bak suksessen til Dale Carnegies programmer ligger i at innholdet er praktisk rettet. De som deltar får muligheten til å bruke det de lærer på jobb.

– Har du en potensiell leder i staben din, kan et program i regi av Dale Carnegie være et springbrett videre. Programmene har i alle fall gitt meg nye muligheter, forteller hun, og understreker at også etablerte ledere kan ha vel så godt utbytte av å gå et slikt program.

– Vi kan alle utvikle oss. Dette med å utvikle seg som person og leder og å jobbe med relasjonsbygging, er noe de fleste av oss helt sikker kan ha utbytte av – uavhengig av hvor vi er i karrieren, sier Liv Heidi Storaas Adriaenssens.

Foto: DNB

Hvert år oppnår flere tusen ledere fantastiske resultater gjennom en lederskapsprosess med Dale Carnegie Training. Vil du bli en av dem? Vi arrangerer flere gratis seminarer, hvor du kan lære mer om temaer som ledelse, kommunikasjon, og salg og kunderelasjoner. 10. mai kan du bli med på seminaret Kommunikasjon og lederskap, helt gratis, og få et innblikk i hva du kan forvente i programmet med samme navn.

Hva kjennetegner mennesker som virkelig klarer å engasjere andre?

«Den beste måten å bli oppfattet som interessant på, er å være interessert!» Dette er Dale Carnegies egne ord, og litt av filosofien som ligger bak det 100 år gamle ledertreningsselskapet Dale Carnegie Training. Det er lett å si, og så vanskelig å praktisere! Hvorfor det? Fordi de fleste av oss har mer enn nok med å tenke på oss selv store deler av døgnet!

Hvorfor er noen mennesker mer engasjerende enn andre? Og hva kjennetegner mennesker som er gode til å selge inn ideene sine?

1. De tror på det de sier
Du kan se det i øynene. Du kan se det i energien. Det er nesten som om det er en intensitet i ordene som kommer ut av munnen. Det er kjedelig å høre på uengasjerte kolleger, eller selgere som ikke selv tror på det de forsøker å selge inn. Da tenker jeg «Kom igjen? Dette er jobben din. Hvordan skal du overbevise meg, når det er så tydelig at du ikke selv er overbevist?». Og kanskje er de overbevist, det bare kommer ikke frem. Sørg for at du viser at du tror på det du sier!

2. De har en trygghet over seg
Hvis det vi sier, og kroppsspråket vårt sender motstridende signaler – hva ilegger vi mest vekt? Jo, kroppsspråket. De som er engasjerende har ikke pugget et manus, og faller ikke helt ut av det ved et spørsmål, eller distraksjon. De har nok eierskap til budskapet slik at de kan ta ting på direkten og fortelle løst og ledig om det. De har en ro i seg når de forteller.

3. De bruker alle sine ressurser
Mennesker som er engasjerende bruker kroppsspråket og stemmen sin aktivt. Hvor dørgende kjedelig er det ikke å se på en som står rett som en strek og snakker monotont om et emne? Hvis du ønsker å engasjere; vis målgruppen at du har tro på det du sier med hele kroppen. Bruk gester for å underbygge poenger. Varier stemmeleie og bruk pauser aktivt for å skape stemning og kontraster i ditt budskap.

4. De setter budskapet i rett kontekst
Du snakker ikke til en treåring om kalkyler, bunnlinje, eller faktureringsgrad. Det sier noe om at kontekst alltid går foran budskap. Det spiller ingen rolle hvor godt budskap du har, hvis du ikke tilpasser budskapet til konteksten. Det er to feller som er lett å tråkke i, og det er å snakke over, eller under, kunnskapsnivået til målgruppen. Som regel så snakker vi over! Sørg derfor for å ha nok kunnskap om målgruppen til å sannsynliggjøre at du treffer med budskapet ditt.

5. De synliggjør verdi: What’s in it for them!
Mennesker som er engasjerende vet at det ikke handler om dem, det handler om målgruppen. Skal du selge inn deg selv, eller en ide må du synliggjøre verdi for målgruppen. Folk vil ikke bli solgt til, eller få overbevisning tredd ned over hodet – de vil bestemme selv om de kjøper ideen eller ikke. Og skjønner de verdien for seg selv eller selskapet sitt, så øker sannsynligheten for at de nettopp lar seg overbevise!

Hvis du ønsker å kommunisere tydelig og med overbevisning er todagers-programmet High Impact Presentation perfekt for deg. Der vil du blant annet lære å skape engasjement, kommunisere med gjennomslagskraft, beholde roen i utfordrende situasjoner, og formidle kompliserte budskap på en enkel måte. Neste program holdes 27 og 28. september, men hvis du før den tid ønsker et innblikk i hvordan vi arbeider, kan du melde deg på et av mange gratis-seminarer som vi tilbyr.

– Ingrid

Les hva tidligere deltaker, Christan, sier om vårt mest populære program

– Jobber du med salg, er du helt avhengig av å få kunden til å stole på deg, sier Christian Lockert Foss (32).

Han jobber til daglig som Account Manager i SuperOffice Norge i Oslo og er en av flere ansatte som har gjennomført kommunikasjons- og ledertrening i regi av Dale Carnegie Training Norge. 32-åringen forteller at god kommunikasjon og relasjonsbyggende evner er avgjørende for å lykkes med salg. Dette har også vært hans viktigste fokus gjennom programmet, som han fullførte i mars.

– Jeg har jobbet med å sette ting i kundens kontekst. I tillegg har jeg økt fokuset på å være genuint interessert i menneskene jeg møter, forklarer han og understreker at han har hatt spesielt god nytte av en samtalemodell som det har blitt øvd på underveis i programmet.

CLF3 Red

I Kommunikasjon og lederskap setter hver deltager seg et forretningsmål. Christians mål har vært å generere nye salg. Han har dessuten hatt et sterkt fokus på å bli tryggere i kundemøter.

– Jeg har fokusert på å finne min egen suksessformel for å lykkes med salg. Underveis i kurset oppdaget jeg hvordan jeg kunne få til dette. Det handler om hvordan jeg snakker til meg selv når det gjelder mine arbeidsoppgaver og prestasjoner. Endringen fra: «Dette var ikke perfekt, du kunne gjort bedre», til: «Du utvikler deg og blir stadig bedre» var nærmest en åpenbaring, forteller han.

Han har også fått tilbakemeldinger fra kollegaer som sier han har blitt tryggere og mer selvsikker.

– Etter at jeg har gått Kommunikasjon og lederskap, føler jeg en sterkere mestringsfølelse rundt mine arbeidsoppgaver, og det gjør at jeg trives bedre på jobb. Jeg tror grunnen er at jeg har lært meg nye teknikker og måter å kommunisere på som gjør meg bedre rustet til å takle utfordrende situasjoner. Det kan jeg takke Kommunikasjon og lederskap for. Du utvikler deg på en unik måte gjennom dette programmet, avslutter Christian Lockert Foss.