Hvordan selge inn endring!

Vi ser gang på gang at små grep utgjør en stor forskjell. Ofte blir vi blinde på oss selv når det kommer til hva vi sier, hvordan vi sier det, og hvordan vi fremstår. Vi følger vårt gamle mønster og det fungerer helt greit. Men noen ganger er ikke helt greit godt nok. Noen ganger trenger vi å sikre at vi legger igjen et best mulig avtrykk. At våre kolleger skjønner verdien av ideen vår. At kunden blir overbevist. At media finner oss tillitvekkende. At vi blir oppfattet slik vi ønsker å bli oppfattet.

Helt ideelt ville vi kanskje ønsket å være i et miljø med full åpenhet, der alle var innstilt på å lytte og forstå den andres perspektiv, men virkeligheten er sjelden slik. Derfor trenger vi å kommunisere på en måte som skaper en felles forståelse, i stedet for å presse fram våre egne ideer. Neste gang du ønsker å få gjennomslag for en idé, test noen av disse tipsene:

1. Prøv oppriktig å se situasjonen fra den andre personen sin synsvinkel
Sjansene er store for at dine kolleger har sine egne tanker om situasjonen, og sammenligner din idé med sine. Forsøk å fremlegge ideen din fra deres perspektiv. Hvordan vil det påvirke dem? Tenk gjennom spørsmålene kollegene dine kan ha og forsøk å besvar dem.

2. Sympatiser med den andre personens ideer og ønsker
Erkjenn at dine kolleger kan være like entusiastiske rundt sitt arbeid som du er. Å være mottakelig for deres ideer kan være en inngang til et nytt perspektiv som du ikke har tenkt over. Når dine medarbeidere forstår at du er genuint interessert i hva de har å si, vil det også oppmuntre dem til å være åpne for dine ideer. Det kan til og med gi dere muligheten til å implementere hverandres ideer til et felles og forbedret forslag.

3. Vis respekt for andres meninger
Si aldri, “du tar feil”. Dine kolleger har sine egne tanker og eget syn på ting, og ønsker å bli hørt på samme måte som deg. Selv om deres syn kan skille seg fra ditt, betyr ikke det at det er feilaktig eller verdiløst. Negative reaksjoner vil kunne gjøre at dine medarbeidere blir defensive og går i forsvar. Vær oppmerksom og lydhør for hva dine medarbeidere sier og vurder oppriktig deres forslag.

4. Dramatiser ideene dine
Vis entusiasme rundt ideene dine og sørg for å samle fakta og eksempler for å støtte ditt synspunkt. Dette vil synliggjøre hvor mye du tror på ideen din og hvor mye tid og innsats du har puttet inn i den. Det skaper troverdighet!
Å benytte disse tipsene kan gi deg de virkemidlene du trenger for å få gjennomslag for dine ideer. Du vil også oppleve at du kan lære å bli en bedre lytter selv.

Hvis du virkelig ønsker å ta dine kommunikasjonsevner til et nytt nivå og få større gjennomslagskraft for dine ideer, kan du melde deg på vårt program High Impact Presentations. Der vil du blant annet lære å:

– Forstå verdien av å skape et positivt førsteinntrykk

– Skape interesse og være troverdig

– Motivere andre til handling

– Formidle et komplisert budskap på en enkel måte

– Håndtere utfordrende spørsmål og takle innvendinger

– Skape engasjement og kommunisere med gjennomslagskraft

– Selge inn ideer og muligheter som kan møte motstand

 

Neste program er 5. og 6. april, og holdes i våre lokaler i Bygdøy Allé 2, Oslo.

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi jobber først, kan du melde deg på et av mange helt gratis seminarer som vi tilbyr.

 

– Grete Valseth

Jubileum for Dale Carnegie i Oslo

I mars starter program nummer 100 i rekken av Kommunikasjon og lederskap i Norge. På verdensbasis har over 9 millioner fullført programmer i regi av Dale Carnegie.


Flere millioner deltagere. Programmet Kommunikasjon og lederskap er flaggskipet til Dale Carnegie Training. I løpet av de 34 årene bedriften har vært etablert i Norge, har flere tusen personer gjennomført opplegget bare her i landet. På verdensbasis har over 9 millioner fullført programmer i regi av Dale Carnegie Training. Programmet henvender seg i hovedsak til ledere og nøkkelpersoner, som ønsker å prestere bedre for å nå nye mål for seg selv og sin virksomhet gjennom å utvikle sine ferdigheter.

– Selv om det grunnleggende i vår metodikk har vært gjeldende i over 100 år, er aldri et program likt et annet. Vi har faste moduler, men de tilpasses målgruppen og markedet, forklarer Executive Business Partner, Ingrid Schjelderup Bygland. Hun startet å jobbe i Dale Carnegie Training Norge i 2012. Siden den gang har hun holdt ti Kommunikasjon og lederskap-programmer.


Strenge trenerkrav.
For å bli trener i Dale Carnegie må trenerne gjennom en ISO-sertifisering (9001:2000), som består av syv steg. Sertifiseringsprosessen varer i ca. 18 måneder. Dette gjøres for å sikre at kvaliteten er på samme høye nivå uavhengig av trener, land og trening. Sertifiseringen må godkjennes hvert tredje år, og det kreves en oppfrisking av ny forskning og metodikk hvert år for å sikre kvaliteten

img_2936-2Executive Business Partner, Ingrid Schjelderup Bygland, skal lede Kommunikasjon og lederskap i mars, som er nummer 100 i rekken.

Utfordrende arbeidsklima. Gjennom tolv samlinger blir deltagerne utfordret og trent i ferdigheter for å prestere bedre. Deltagerne forberedes til å takle dagens utfordrende arbeidsklima – og å jobbe smartere, ikke mer.

– I programmet jobber vi innen fem områder som vi gjennom 105 års erfaring vet er viktig for å lykkes. Vi jobber med å gjøre deltagerne modigere, for å tørre mer og for å utfordre det eksisterende. Vi jobber med våre relasjonsbyggende evner da vi er helt avhengig av andre for å nå mål. Vi jobber for å bli tydeligere, mer engasjerende og overbevisende i vår kommunikasjon, for å få gjennomslag og selge inn oss selv og våre ideer, sier Ingrid, og forklarer videre at det også blir jobbet med vaner som hindrer oss i å nå mål:

– Vi tar kontroll over eget stress for å holde effektiviteten oppe. Vi fokuserer på at den enkelte skal ta lederskap og veilede andre til å prestere bedre.

Ingrid forklarer at selvtilliten til deltagerne ofte får en «boost», og da faller mange av de andre lederkvalitetene naturlig på plass.

– Det er inspirerende når folk får troen på seg selv og oppnår resultater de selv ikke trodde var mulig. Det skjer rett og slett fordi de selv tar grep om egen hverdag, egen adferd og begynner å se og agerer som den lederen de ønsker å være, forteller hun. Programmet er sentrert rundt praktisk trening. Verktøy testes på samlinger og tas i bruk på jobben allerede neste dag. På denne måten blir resultater raskt synlig. På neste samling forteller deltagerne så hvordan det har gått, og om læringen og innsikten de har fått. Det å reise seg opp og presentere noe gjør at mange blir tryggere, tydeligere og mer overbevisende i sin kommunikasjon. Når deltagerne i tillegg blir «coachet» på direkten og dermed kan gjøre justeringer der og da, samtidig som de selv kjenner på forskjellen på responsen hos de andre deltakerne, skjer atferdsendringen raskere.

kl-nummer-99

Kommunikasjon og lederskap nummer 99, hadde avslutning i slutten av februar 2017. Her er gjengen samlet på Radisson Blu Plaza.

– Vi jobber også med å gi også med å gi tilbakemeldinger. Det gjør oss bedre i stand til å bidra til en positiv endringskultur på jobb, understreker Ingrid.

Hver deltager utvikler og jobber med en egen målplan, i henhold til hvilke mål og utfordringer den enkelte har på egen arbeidsplass. For å nå sitt overordnede forretningsmål jobber deltagerne dessuten ut ifra en modell som kalles SMART. SMART-modellen har fokus på at aktivitetene skal være spesifikke, målbare, attraktive, relevante og tidsbestemte. Denne strategiske og strukturerte måten å jobbe med mål og aktiviteter på mener ledertreneren fungerer svært bra:

– Vi ser at ca. 80 % av deltagerne når målene sine. Det er givende å få bidra til at ledere blant annet blir modigere, tydeligere og dyktigere til å delegere. Vi får tilbakemelding fra de som har deltatt, om at de ser resultater gjennom økt salg, lavere sykefravær og høyere medarbeider-engasjement i bedriften de jobber i, avslutter Ingrid Schjelderup Bygland.

Her kan du lese hva noen av deltagerne på program nummer 99 har fått ut av Kommunikasjon og lederskap.


Om Kommunikasjon og lederskap

 • Varighet: Tolv uker, tolv samlinger, fire timer per gang.
 • På hvert Kommunikasjon og lederskap-program er det med mellom 25 og 30 deltagere samt fire veiledere som har i oppgave å veilede deltakerne per telefon mellom samlingene.
 • De fleste som deltar på programmene våre, kommer fra entreprenørbransjen, finans og IT.
 • Det blir gjennomført personlige samtaler med hver enkelt deltaker før oppstart.
 • Alle deltakerne utarbeider en personlig målplan, som gjøres i samarbeid med nærmeste leder.
 • Evalueringssamtale gjennomføres midtveis i programmet. Der deltar deltager, nærmeste leder og trener fra Dale Carnegie Training Norge er også til stede.
 • Oppfølgingssamtale etter at programmet er avsluttet.
 • Deltagerne får nyttig faglitteratur.
 • Neste program, nummer 100 i rekken, har oppstart i mars. Du melder deg på her. Vi arrangerer flere gratis workshoper i forkant av programmet, slik at du kan få en smakebit på hva Kommunikasjon og lederskap går ut på.


Visste du at …

 • For femte gang er Dale Carnegie Training rangert som ett av de 20 beste ledertreningsselskapene i verden.
 • I år fyller vi 105 år.
 • Vi er representert i mer enn 90 land.
 • 9 millioner mennesker har fullført programmer i regi av Dale Carnegie Training.
 • Boken «Hvordan vinne venner» av Dale Carnegie er solgt i over 30 millioner eksemplarer over hele verden. På TIME Magazines Topp 100-liste over de beste bøkene gjennom tidene har boken, som har den engelske tittelen «How to Win Friends & Influence People», fått en 19.-plass.
 • Blant disse finner vi flere fremstående forretningsfolk, som milliardæren Warren Buffett, som flere ganger tidligere har fortalt om hvordan et program hos Dale Carnegie Training endret livet hans, og ble en viktig bidragsyter til hans enorme suksess.

 

 

Kilder:
http://www.dalecarnegie.com/how-to-win-friends-and-influence-people-in-the-digital-age/
http://www.dalecarnegie.com/about-us/

Fremover vil vi presentere noen av deltakerne på våre åpne programmer

– Kommunikasjon og lederskap er et engasjerende program. Det har et innhold og en struktur som gir svært god input for utvikling av mine lederegenskaper, forteller Eivind Eikeland (32). Han er nå i mål med å fullføre programmet, som er i regi av Dale Carnegie Training Norge.

Eivind kommer opprinnelig fra Søgne, like utenfor Kristiansand. Han er bosatt i hovedstaden, der han jobber som prosjektleder i Skanska Norge AS, region Bygg Oslo. 32-åringen forteller at han har hatt godt utbytte av det han har lært av programmet:

– Underveis blir det lagt til rette slik at jeg skal utvikle meg selv som leder på en veldig god måte. Eksempelvis er temaer som relasjonsbygging, håndtering av utfordrende situasjoner, stresshåndtering og bedre gjennomslagskraft i kommunikasjon viktige bidrag til å styrke mine lederegenskaper.

DSC_0015 Red.jpg

Programmet går over tolv uker, noe som innebærer at deltagerne får muligheten til å ta i bruk på jobb de nye ferdighetene og verktøyene de lærer.

– I programmet lærer vi å bruke mange gode verktøy og teknikker. Det at vi blir «tvunget» til å gjøre en endring eller noe nytt i arbeidshverdagen, gjør at kunnskapen tilegnes på en mye mer effektiv måte, forklarer Eivind, og legger til:

– Det å konkretisere mål og aktiviteter i form av en målplan hjelper meg med å gjøre det hele mer håndgripelig, noe som gjør at det blir lettere å prøve ut i praksis det vi lærer.

 

Flere hundre ledere i Norge har gjennomført programmet Kommunikasjon og lederskap, i regi av Dale Carnegie Training Norge. Trine Alexandersen (41) er én av disse. 

– Mannen min, Sindre, var en av deltakerne i program nummer 88 av Kommunikasjon og lederskap. Jeg syntes det var så spennende å se den utviklingen han hadde hatt etter å ha deltatt, forklarer Trine (som til og med ble fridd til av Sindre, på avslutningen hans under Kommunikasjon og lederskap!). I år er hun deltaker i program nummer 99 i rekken, i Norge.

– Sett fra sidelinjen syntes jeg programmet var spennende, både når det gjaldt verktøyene som ble brukt, gjennomføring, tetthet mellom samlingene og trening i hverdagen. Jeg bestemte meg for at dette var et program også jeg ville delta i, forklarer Trine.

dsc_0043-red

Trine Alexandersen jobber til vanlig som HR-sjef hos Veidekke i Oslo. Hun forteller at hun har hatt stort utbytte av verktøyene og tilnærmingene hun lærer på Kommunikasjon og lederskap.

– Jeg meldte meg på programmet for å utvikle meg som leder. Mye av det vi lærer der, som relasjonsbygging, bevisst bruk av ros og det å spille på alle strengene i et team, jobber jeg med å bruke mer aktivt i arbeidsdagen, forklarer hun og legger til: – Jeg jobber også mye med min egen kommunikasjon, og det å bli en mer aktiv lytter.

Kommunikasjon og lederskap blir holdt én ettermiddag i uken, i tolv uker. I slutten av februar i år har Trine, sammen med 25 andre deltakere, gjennomført hele Kommunikasjon og lederskap-programmet.

– Målsettingen er at det jeg lærer, skal bli en naturlig del av hverdagen og min arbeidsform, avslutter Trine Alexandersen.

 

Stein Espen Bøe (41) kommer opprinnelig fra Husnes i Hordaland. Han jobber i dag som Site Manager i AF Offshore Decom i Vats i Vindafjord kommune.

Nesten hver mandag siden slutten av november har han reist til Oslo for å delta i Dale Carnegie sitt program, Kommunikasjon og lederskap. I dette programmet jobber deltagerne målrettet for å prestere bedre for seg selv og sin virksomhet. Det er særlig fokus på å bli tryggere på seg selv som leder gjennom å jobbe med relasjonsbygginng, lederskap og det å kunne kommunisere med gjennomslag. Stein Espen mener at dette programmet skiller seg ut fra andre lederprogrammer fordi det er lagt opp til praktisk trening:

– Det finnes mange kurs som har fokus på å utvikle ledere. Det som gjør Dale Carnegie sitt program annerledes, er at det ikke nødvendigvis er teorien som står i fokus: Vi lærer gjennom praktisk trening på samlingene, og ved å teste ut verktøyene i reelle situasjoner imellom hver samling på jobb. I tillegg så blir vi «coachet» på direkten, det er utfordrende, og gjør at vi utvikler oss raskere.

16836563_1404392886267040_1628825418714337649_o

AF Gruppen satser sterkt på lederutvikling. Flere ansatte har deltatt på kommunikasjon- og ledertrening hos Dale Carnegie Training Norge. Stein Espen takket umiddelbart ja da han ble nominert av arbeidsgiver til å delta på programmet. Han er takknemlig for å få arbeide i en bedrift som satser så mye på utvikling av enkeltmennesker.

– Noe av det som har vært viktig for meg med denne ledertreningen, har vært å bli mer bevisst på å bruke daglig de enkle verktøyene vi lærer. Vi lærer oss å bli bedre til å gi ros og dessuten stille åpne spørsmål. Tilnærmingene vi lærer, er i grunnen egentlig enkle ting, men som lett går i glemmeboken. Helt konkret har jeg jobbet med effektiviteten i produksjonen og det å bli mer effektiv selv. Derfor er det bra å jobbe målrettet med det jeg kan bli bedre på, og at det kan settes i verk umiddelbart, både på jobb og privat, forteller Stein Espen Bøe.


På Island finnes det alternativer til å konfirmere seg. Et av alternativene er å gjennomføre Dale Carnegies Kommunikasjon og lederskapsprogram.

– Vanlig konfirmasjonsalder på Island er 14 år, men det er noen som velger å delta i et av Dale Carnegie Training sine programmer i stedet for å konfirmere seg, forklarer Katrín Eva. Hun er bosatt i Oslo, men har tilbrakt store deler av oppveksten på Island.

katrin_eva

– Jeg kjenner flere på Island som har gjennomført Dale Carnegie sine programmer, blant andre min bror. Men det var mamma som oppfordret meg til å melde meg på her i Oslo, sier hun. De fleste av deltakerne på Kommunikasjon og lederskap er yrkesaktive. I programmet som Katrín Eva er i ferd med å gjennomføre, er hun den yngste. I dette programmet jobber deltagerne med å sette seg ulike mål. Katrín Eva har hatt to mål: Det første var å bestemme seg for hva hun vil studere.

– Kommunikasjon og lederskap har vært en fantastisk opplevelse for meg. Jeg har hatt fokus spesielt på å endre vaner og dessuten å bli flinkere til å strukturere hverdagen min. Dette har gitt mer selvtillit og hjulpet meg til å komme i gang, forklarer 19-åringen, som har bestemt seg for å utdanne seg til sykepleier. Hun har også oppnådd det andre målet sitt:

– Det var å finne meg en ny jobb. Det har jeg nå klart, og jeg begynner i den nye jobben allerede denne måneden, forteller en entusiastisk Katrín Eva Vegardsdottir.

Digitale kommunikasjons-verktøy erstatter ikke fysisk kommunikasjon på arbeidsplassen


Digitale kommunikasjonsverktøy som Workplace by Facebook, Slack og Yammer er på full fart inn på norske arbeidsplasser. Men det betyr ikke at sjefen nå bare kan sitte bak en skjerm å kommunisere med sine ansatte. Nesten 4 av 10 arbeidstakere sier disse verktøyene ikke reduserer behovet for fysisk kommunikasjon med lederen sin. Ledertrener i Dale Carnegie Training Norge, Grete Valseth, gir deg fire råd til hvordan du kan håndtere inntoget av de nye digitale verktøyene – og hvordan du kan få det beste ut av disse.

pexels-photo-60324

 1. Fysisk tilstedeværelse
  Selv om stadig mer av arbeidslivet digitaliseres, noe som i seg selv er svært positivt, er fortsatt fysisk kommunikasjon essensielt for god ledelse. Lederne kan ikke gjemme deg bak skjermen, kommunisere digitalt og tro at det er nok.

  Viktigheten av at en leder er til stede kommer også frem i en landsrepresentativ undersøkelse utført av YouGov på vegne av Dale Carnegie Training. Der sier over 37 prosent av arbeidstakerne at digitale verktøy ikke reduserer behovet for fysisk kommunikasjon med nærmeste leder. 31 prosent mener at behovet reduseres.

  Utfordringen med skriftlig kommunikasjon er at nyanser kan bli borte, og ikke fanger opp kroppsspråket til den som kommuniserer. Det kan lede til misforståelser og feiltolkninger av budskapet. Det er kommunikasjon i alt vi gjør, og det er kvaliteten på vår kommunikasjon som avgjør hvordan vi blir forstått, og hvor stor gjennomslagskraft vi får.

  Teknologien endrer seg, men vi mennesker fungerer fortsatt ganske likt: Vi er sosiale vesener og har behov for å bli sett. Vi kan være sosiale på sosiale medier, men det kan ikke erstatte det å være sosial i det virkelige liv. Skal en leder skape prestasjoner trenger han eller hun å bli kjent med og forstå hvordan hver enkelt medarbeider motiveres.

 1. Facebook i arbeidstiden er ikke nødvendigvis negativt, men det må brukes rett
  Flere av de bedriftene vi jobber med bruker Facebook at Work. De ser at ansatte blir dyktigere til å dele kompetanse og erfaring med sine kollegaer. Dette har resultert i mer åpenhet, bedre informasjonsflyt og økt stolthet. Helt konkret så har en av bedriftene vi i Dale Carnegie Training Norge jobber med halvert brukt av e-post og kortet ned møtetid på grunn av de digitale verktøyene de bruker. Et annet viktig aspekt, er at det har blitt lettere å anerkjenne hverandres prestasjoner.

  Verktøy som Facebook at Work gjør det mulig å kommunisere både oftere og bedre mellom ansatte og ledere. Samtidig mener jeg at den personlige dialogen fortsatt vil være avgjørende for å utøve effektivt lederskap. Med andre ord, mye informasjon kan spres digitalt mens andre saker bør vi strebe etter å gjennomføre ved fysisk møte.

 2. Forbered deg på en ny generasjon ansatte, men ikke tenk at de vil ha alt digitalt
  Det er nødvendig å være åpen for nye kommunikasjonsplattformer. Det kommer nye generasjoner til, som har et helt annet forhold til digitalisering og teknologi, sammenlignet med oss som har vært i arbeidslivet i noen år.

  Naturlig nok er det forskjeller når vi ser på de ulike aldersgruppene. I vår undersøkelse ser vi at de yngste er klart mest positive til digitale verktøy, mens de eldste arbeidstakerne er de som er mest skeptisk. Til tross for at de yngste er mest positive (35 prosent), så sier hele 30 prosent at de er negative til at digitale verktøy kan ta over for fysisk kommunikasjon. Fysisk tilstedeværelse og tilgjengelighet er nødvendig selv i en tidsalder hvor alt skal være digitalt.

 1. Snakk med ansatte
  Det som er helt sikkert, er at de teknologiske kommunikasjonsverktøyene er nye for de fleste av oss, og det er derfor lite forskning på hvordan disse faktisk fungerer i praksis. Spør dine ansatte om hvordan de vil bli kommunisert til, da ikke alle former passer alle. Det viktigste når vi bestemmer oss for å bruke sosiale medier som et verktøy, er å tenke hvordan det skal kobles mot kjernevirksomheten og strategien i selskapet. På den måten vil det gi størst verdi for ditt selskap.

  Hør med de ansatte hvordan de vil at kommunikasjonen innad i bedriften skal foregå, og ta en temperaturmåling internt: Er kommunikasjonsverktøy som Facebook at Work, Slack og Yammer noe for dere? Eller vil en kombinasjon av disse verktøyene gi et større engasjement? Her gjelder det å prøve seg frem, og se hva som fungerer.

Konklusjon: Vær åpen for å prøve nye måter å kommunisere på, men glem aldri viktigheten av de gode samtalene!

Hilsen Grete

 

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 28/9 – 2/10 gjennomført til sammen 1005 CAWI-intervjuer med personer 18-74 år.

 

 

Håndter press bedre

Hvorfor ikke bestemme seg for å jobbe med å redusere stress og uro i 2017?

De fleste av oss vil trolig aldri bli helt kvitt stress. Ifølge ledertrener Grete Valseth i Dale Carnegie Training Norge kan flere av oss likevel jobbe med oss selv for å håndtere bedre uro og krevende situasjoner. I denne artikkelen gir hun deg konkrete råd til hvordan du på en enklere måte kan håndtere stress.

Men hva er stress?

De fleste av oss lever et hektisk liv. Mange av oss må kunne balansere mellom å få tid til jobb, studier, familie, fritidsaktiviteter og trening. Tidsklemma kan by på utfordringer, og mange kan føle at de ikke strekker til. Det som uroer oss og hvordan vi reagerer, er ifølge Grete Valseth svært individuelt.

– Stress henger ofte sammen med selvtillit og selvbilde. Det er likevel individuelt hvordan vi håndterer uforutsette ting som dukker opp, forklarer hun, og legger til:

– Det er likevel vanskelig å definere hva det egentlig betyr å være stresset. For noen betyr dette at de ikke kan påvirke et resultat. Andre blir urolig av at ting er uavklart. Mange sliter med krav og tidsfrister, og dette kan også skape sterk uro, forklarer hun.

Noen vil oppleve en fysisk reaksjon når stresset kommer: Ubehag, hjertebank og anspenthet. Andre vil reagere på stresset med å trekke seg unna. Hva som utløser stress, er også forskjellig.

– Stress trenger ikke bare å være knyttet til det du ikke rekker å gjøre. Stress er noe som påvirker deg i negativ forstand fordi du kanskje ikke har kontroll. Stress handler mye om kontroll, eller rettere sagt følelsen av mangel på kontroll, understreker ledertreneren.

– Ikke et nytt fenomen

Grete tror ikke vi nødvendigvis er mer stresset nå enn tidligere:

– Dale Carnegie skrev bestselgeren «Lev livet uten bekymringer» for over 70 år siden fordi han stadig møtte folk som trengte hjelp til å håndtere tankene sine, forklarer Grete. Hun påpeker at forskjellen mellom den gangen og i dag kan være at det er mer fokus på stress, uro og utbrenthet.

Mange opplever høye krav til fornying og endring, og at vi skal rekke mer på kortere tid. Grete mener at vi selv kan velge hvordan vi skal håndtere dette:

– Presset kan nok for enkelte oppleves som massivt, og det er nok også reelt for enkelte. Men da er det viktig å stoppe opp og finne ut av hvor presset kommer fra: Er det på grunn av oss selv eller de rundt oss?

Mediene og eksperter forteller oss at stress er farlig. Men kan stress faktisk også være positivt? Sjekk ut psykolog Kelly McGonial sin Ted talk: «How to make stress your friend». Hennes refleksjoner og forslag til hvordan du kan redusere stress vil kanskje overraske!

 

Bestem selv: Stress kan styres

Ifølge Grete kan de fleste av oss bestemme seg for hva vi velger å bruke tid på og hva vi velger å uroe oss for. Hun understreker at det er flere ytre og indre faktorer som kan påvirke hvordan vi har det.

– Det er viktig å være klar over at enkelte ting kan vi påvirke og gjøre noe med, mens andre ting har vi rett og slett ingen makt over. Mye av det vi stresser med, er ting vi ikke kan påvirke, og vi bør ha fokus på å legge det til side, forklarer Grete.

Hun viser til Dale Carnegies tanker rundt dagtette rom:

– Prinsippet rundt å leve i dagtette rom betyr at du skal fokusere på det som er her og nå. Dette betyr at det er unødvendig å bruke energi på det som har hendt eller hva som kan skje i fremtiden, forklarer hun, og understreker:

– Det som skjedde i går, det har skjedd, og det får du faktisk ikke gjort noe med.

Grete påpeker også viktigheten av å være til stede.

– Det jeg legger i dette begrepet, er å ikke tenke på det som har skjedd, og det som skal eller kan skje. Det handler om å være tilstede her og nå, jobbe med det du skal jobbe med og ikke fokusere på alt du burde ha gjort. Jeg tror uansett ikke det finnes et fasitsvar som passer alle, forklarer hun, og legger til:

– Du kan prøve å tenke: «Hva er det verste som kan skje?». Etter at du har fått klarhet i hva som faktisk er det verste som kan skje, må du jobbe med å slå deg til ro med det.

Grete mener likevel det er viktig å be om hjelp dersom stresset blir et for stort problem:

– Dersom du ikke vet hvordan du skal løse ting, så kan et godt råd være å be om hjelp fra andre eller en fagperson om hvordan du skal håndtere det du opplever som vanskelig.

Ledertrener Grete
Grete Valseth har jobbet i Dale Carnegie Training Norge i over ti år. Hun har hatt hovedfokus på langsiktige salgs- og ledertreningsprosesser.

 

Få oversikt – sett ting i perspektiv

Grete innrømmer at hun iblant kan kjenne på stresset. Hun understreker at håndtering av stress er noe som må jobbes med kontinuerlig, ofte daglig.

Hun påpeker at de fleste av oss har muligheten til å jobbe med å flytte fokus fra det som tar energi fra oss.

– Mye av det vi uroer oss for, er jo ting som faktisk ikke skjer. I tillegg har vi ofte en tendens til å tenke at alt haster. Men slik er det sjelden, forteller Grete.

Hun understreker også at folk kan bli stresset bare ved tanken på alt som må bli gjort. Det gjelder altså å sette stresset i perspektiv og være bevisst på hva det er som skjer, og hva det er jeg kan gjøre nå. Her kan et enkel råd være å skrive ned hva det er du trenger å gjøre. Hjelpemidler som kalender på mobil eller huske-apper som Wunderlist, kan også være med på å skape en bedre oversikt.

– Jeg noterer ned ting som må gjøres, på post it-lapper. På denne måten har jeg en god oversikt over hva jeg må ta tak i. Etter at jeg er ferdig, krøller jeg lappen sammen og kaster den. Det å kunne kaste en slik lapp gir meg en god følelse. For meg er det å fullføre oppgaver en viktig del av det å håndtere stresset, sier Grete Valseth.

Ledertrener Grete Valseth mener de fleste av oss kan lære å håndtere belastninger og uro på en bedre måte. I programmet Kommunikasjon og lederskap er det blant annet satt fokus på å håndtere stress og kommunisere med gjennomslag. Det blir også jobbet med å endre dårlige vaner, og her står ofte stress sentralt.

Vil du ha en smakebit på hvordan det er å delta på det verdenskjente Dale Carnegie-programmet Kommunikasjon og lederskap? Les mer om vår gratis workshop her. Neste Kommunikasjon og lederskap-program går over tolv uker og har oppstart 23. mars.

 

Sjekkliste for å ta bedre kontroll over stress

 1. Hva er det verste som kan skje?
 2. Hva kan jeg egentlig gjøre?
 3. Når kan jeg bestemme meg for å gjøre dette?
 4. Når skal jeg begynne å gjøre dette?

 

Ledertrenerens 3 tips:

 1. Fysisk aktivitet: Grete tror at det å være fysisk aktiv, er en forutsetning for å kunne yte maksimalt. Hun opplever at mange finner fysisk aktivitet viktig for å kunne håndtere stress. Hun mener at mental og fysisk styrke hører sammen. Flere opplever også at det å være aktiv kan bidra til å få tankene bort fra bekymringer. Hun understreker at hver enkelt må finne ut av hva som fungerer best.
 2. Meditasjon: Grete har selv funnet ro i å meditere om morgenen. I en periode hun opplevde som stressende, startet hun hver morgen med å fokusere på pusten og meditere i ni minutter. Dette hjalp henne til å føle seg sterk og bedre forberedt. Hun mener at alle kan avse ni minutter, og at det er en god investering.
 3. Ryddig: Ikke undervurder effekten av å ha et ryddig skrivebord: Å rydde arbeidsplassen kan også være med på å «rydde opp i hodet». Her kan du legge vekk de tingene som ikke haster, og slippe å ha fokus på disse daglig. Dette kan gjøre det lettere å fokusere på det du trenger å gjøre der og da. Ta en ting om gangen. Gjør aktiviteten helt ferdig, i stedet for å jobbe med flere oppgaver samtidig.

 

Styrker staben

Økt arbeidsmengde på Norges-kontoret har resultert i ansettelse av to studenter: En markedsfører og en kommende medieviter.

Videre vekst. Lasse Onarheim Dahl (27) er født og oppvokst i Trondheim. Han har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, med fordypning i strategisk ledelse, fra Universitetet i Agder. Lasse er nå inne i første året på siviløkonomstudiet ved Handelshøyskolen BI i Nydalen, der han spesialiserer seg i markedsføring.

– Underveis i bachelorstudiet fant jeg ut at markedsføring er det feltet innen økonomi jeg liker best. Der får jeg benyttet meg av min interesse innen blant annet psykologi, teknologi og kommunikasjon, forteller 27-åringen. Og det er nettopp dette han skal jobbe videre med i Dale Carnegie Training Norge:

– Mitt mål er gjennom smart og nytenkende markedsføring å bidra til at Dale Carnegie Training blir en enda mer kjent merkevare i Norge, som assosieres med profesjonalitet og resultatskapelse, og som bidrar til videre vekst for selskapet, forteller trønderen.

Ingrid Endresen Thorseth (27) kommer opprinnelig fra Fosnavåg på Sunnmøre. Hun har en bachelor i Media Studies fra England og holder nå på med siste året i en masterutdanning i Nordic Media ved Universitet i Oslo.

 

Styrker markedsføring og kommunikasjon
Bilde: Ingrid og Lasse

 

Ingrid er glad i kommunikasjon og ord, og har erfaring med dette fra tidligere stillinger som webredaktør og journalist. Hun har i tillegg jobbet i tre år med kommunikasjon og HR i den maritime næringen. Ingrid ser frem til å jobbe videre med implementering av den nye merkevaren, og skal i hovedsak fremover jobbe med PR og merkevarebygging av Dale Carnegie Training Norge.

Ingrid er i år deltager på Kommunikasjon og lederskap-programmet i regi av Dale Carnegie Training Norge. Hun forteller at nettopp dét har gitt henne inspirasjon til veien videre i den nye jobben:

– Jeg er halvveis i Kommunikasjon og lederskap-programmet, og jeg føler allerede at jeg har lært mye om bedriften, og ikke minst om meg selv. For meg er det viktig å tro på produktet som jeg skal formidle, noe jeg virkelig gjør i dette tilfellet, forteller 27-åringen, og hun legger til:
– Jeg føler at jeg på mange måter har fått drømmejobben.

En oppsummering av fjoråret – og veien videre i 2017

Det er mye som skjer i Dale Carnegie Training i Norge og internasjonalt for tiden. Vi har aldri før hatt flere oppdrag, og vi står overfor en stor endring i hvordan Dale Carnegie Training skal se ut fremover.

– 2016 var et interessant år, og vi hadde mange spennende og lærerike prosjekter, forteller daglig leder i Dale Carnegie Training Norge, Ellen Kristine Breiby, og legger til:
– Omsetningsveksten i 2016 har vært på 25 %, noe vi selvsagt er svært fornøyd med.

Åpne programmer. Det verdenskjente Dale Carnegie-programmet er kanskje det folk flest assosierer oss med. Programmet går over 12 uker, og deltagerne jobber med å håndtere reelle utfordringer, gjennom å endre måten de jobber på. Fokuset er å styrke relasjoner, bli modigere, håndtere press og kommunisere med gjennomslag. Programmene vi gjennomførte i fjor, var fulltegnet, også i 2017 vil vi gjennomføre tre åpne programmer av Kommunikasjon og lederskap. Her kan du lese om hva våre kunder sier om opplevelsen.

 

Deltagere Kommunikasjon og Ledelse
Årets kull fra Kommunikasjon og lederskap, nummer 98 i rekken av programmer. Her var det med deltakere fra bedrifter som Microsoft, Norsk Gjenvinning og DNB. I mars starter program nummer 100, og vi ser frem til jubileet.

 

– High Impact Presentation-programmene vi har gjennomført, har også vært svært populære i 2016, forteller Ellen. Dette intensive og praktiske kommunikasjonsprogrammet retter seg mot deg som ønsker å heve dine kommunikasjonsferdigheter til et nytt nivå.  Målet for deltagerne er å bli mer tydelige, engasjerende og kraftfulle i kommunikasjonen. Årets første High Impact Presentation er fulltegnet og gjennomføres i slutten av januar. Det er fremdeles noen ledige plasser på High Impact Presentations, som gjennomføres i Oslo i april.

– Vi kommer til å fortsette å jobbe med enkeltpersoner i våre åpne programmer. Samtidig vil vi ha enda større fokus på å jobbe langsiktig med de kundene vi allerede har, for å sikre at de oppnår sine målsetninger, forteller Ellen. Dale Carnegie Training Norge leverer skreddersydde løsninger tilpasset den enkelte bedrift sitt behov. De siste årene har bedriften sett en økning i denne type bestillinger:

– Det har blitt større etterspørsel av interne prosjekter i selskaper. Dette går helt konkret på ledertrening og trening av talent. Vi ser dessuten at stadig flere bedrifter etterspør intern trening som går mer direkte på å løfte salg- og kommunikasjonsferdigheter, forklarer Ellen.

 

blogg-jan-02Daglig leder Ellen Kristine Breiby gjennomførte workshop med ledelsen i Datametrix i 2016 i hvordan coache talenter til å prestere bedre i et marked som endrer seg dramatisk.

 

Rendyrke varemerket. Det har blitt jobbet i lengre tid med hvordan merkevaren Dale Carnegie Training skal se ut. Ellen understreker viktigheten av å skille seg ut blant mange. Hun påpeker videre viktigheten av å rendyrke varemerket og skape et tydeligere avtrykk:

– Mye har forandret seg siden Dale Carnegie startet å undervise i presentasjonsteknikk for 105 år siden. Men selv om konteksten har forandret seg, så ligger den samme metodikken fremdeles til grunn, forklarer hun og understreker at fokuset er alltid på utfordringer og hvilke resultater kundene våre skal skape.

Grundig research. Det ligger omfattende forskning bak hvordan Dale Carnegie Training, som er lokalisert i over 90 land over hele verden, skal se ut. I løpet av 2017 skal den nye merkevarebyggings-prosessen være gjennomført, og Dale Carnegie Training og de 190 franchise-selskapene over hele verden skal fremstå mer moderne.

Ansiktsløftningen har så vidt startet, og vi vil i månedene fremover jobbe med å oppdatere Dale Carnegie Training Norge i henhold til den nye strategien. På tampen av 2016 fikk vi ny logo. I 2017 får vi ny nettside. I tillegg så er mye av det visuelle innholdet under oppdatering. Det skjer også oppdateringer på Dale Carnegie Training Norge sine sider på Facebook og LinkedIn.

 

blogg-jan-03
Ellen Kristine Breiby avbildet med den nye logoen. Her på Convention i LA i desember 2016.

 

Prosessen med nytt visuelt uttrykk og ny hjemmeside skjer gradvis, og blir gjennomført i løpet av 2017. Vi avslutter med President/CEO i Dale Carnegie Training, Joe Hart, sine tanker om den nye merkevarebyggingsstrategien: «Vi skal ikke se ut som hvilken som helst opplæringsorganisasjon i verden. Vi skal se ut som Dale Carnegie.»

 

Ny visuelt uttrykk
Merkevarebyggingsprosessen vil være en prosess som det blir jobbes med gjennom 2017. Et mer moderne utseende, med fokus på personene bak programmene, vil stå i fokus. Her ser vi Grete Valseth, ledertrener i Dale Carnegie Training Norge.

 

Ønsker du en smakebit på hva vi driver med? Dale Carnegie Training Norge arrangerer også gratis frokostseminar og workshop hver måned. Her kan du lære mer om hvordan du skaper bedre relasjoner og engasjement på arbeidsplassen. Vi arrangerer også frokostseminar i hvordan du kan bli en bedre selger. En oversikt over kommende gratis arrangement finner du her.

Tre feller du kan havne i som leder – og hvordan unngå dem!

img_2936-2
Ingrid Schjelderup Bygland, ledertrener i Dale Carnegie Training

Hele åtte av ti mener det er viktig at lederen innrømmer egne feil, kommer det fram i en global undersøkelse Dale Carnegie Training har gjennomført i 2016.

Over 3000 medarbeidere verden over ble spurt om trivsel på arbeidsplassen, faktorer for å bli værende i jobben og hva som er viktige lederegenskaper i 2016.

Funnene er ikke veldig overraskende, vi kjenner problematikken igjen fra selskaper vi jobber med her i Norge. Derfor er det urovekkende at det i den internasjonale undersøkelsen kommer fram at ledere i så stor grad underpresterer på flere av disse områdene.

Her er de tre fellene ledere vanligvis går i, ifølge undersøkelsen:

 1. At lederne ikke innrømmer feil
 2. At lederne ikke gir oppriktig anerkjennelse
 3. At lederne ikke lytter ordentlig til sine medarbeidere

Innrømme feil. En av atferdene som det syndes mest på hos ledere, er å innrømme egne feil. 81 % synes det er viktig at deres leder innrømmer egne feil, men kun 40 % sier at lederen gjør det mesteparten av tiden, eller alltid. Det gir et gap på hele 41 %. Mange ledere er redde for å innrømme egne feil fordi de tenker at det kan svekke posisjonen og anseelsen deres. Samtidig så ser vi at medarbeidere ønsker seg nettopp dette fra sine ledere. Alle har områder å forbedre seg på, og å være ærlig på det viser både evne til refleksjon og det er med på å bygge tillit.

Gi oppriktig anerkjennelse. Det finnes mange unnskyldninger for å ikke gi medarbeidere oppriktig anerkjennelse:

«Jeg har ikke tid, jeg har så mange som rapporterer til meg og jeg vil ikke skape urettferdighet, de gjør jo bare jobben sin, det er ikke en kultur for å gå rundt og rose folk her hos oss».

Hele 85 % synes at det er viktig å få oppriktig anerkjennelse fra sin leder, men kun halvparten opplever at de blir anerkjent på jobb mesteparten av tiden. Å si «bra jobba» i ny og ne er ikke det samme som å gi oppriktig anerkjennelse. Når vi gir andre oppriktig anerkjennelse gir vi dem ros for hvem de er som person, eller hva de har fått til, og eventuelt hvordan det har bidratt til et resultat.

Opptatt av å nå målene deres for 2017? Les denne artikkelen om hvilke grep du selv kan ta som leder og medarbeider

Hva vil det si å lytte?
Dette handler om å virkelig være til stede og fange opp signaler om hvordan medarbeidere har det, være en aktiv lytter og ta seg tid til å bry seg om medarbeideren. Da viser lederen at medarbeiderne er viktige for organisasjonen i kraft av hvem de er, ikke kun som brikker i et økonomisk spill.

84 % av alle medarbeidere synes dette er viktig, men under halvparten opplever å ha en leder som virkelig lytter til dem.

Hvis vi ikke er helt og holdent til stede og lytter til medarbeiderne, går vi glipp av verdifull innsikt og bidrag. Og vi kan ende opp med å ikke forstå hvorfor medarbeidere har andre meninger og tanker rundt prosesser, enn vi selv har.

Vil du få tilgang til hele Dale Carnegie Training Leadership Report 2016? Last ned hele rapporten her!


Ha en god jul! Hilsen Ingrid 

 

7 spørsmål alle ledere bør stille seg og én ting man ikke bør bruke penger på!

IMG_3170.jpg

Vi kan starte med det enkleste først: Motivasjonsforedrag og kick-off-samlinger gir ikke varig effekt. I en undersøkelse gjennomført av Infact (på vegne av Dale Carnegie Training) svarer 40 % at deltakelse på motivasjonsforedrag eller kick-offs gir svært liten eller ingen forbedret motivasjon. Ja, det kan være gøy og ja, det kan føles inspirerende. Men hvor mye husker vi av det etter 3-6-12 måneder? (Tips, sjekk Folkeopplysningens episode om motivasjonsforedrag for svaret på det spørsmålet). Hverdagen kommer fort og effekten av motivasjonsforedrag renner ut i sanden i løpet av kort tid.

Så hva er det som fungerer da?  For mange ledere er det en gåte hvordan de skal få motivert medarbeidere.

Å motivere og engasjere de ansatte finnes det ikke noen quick-fix på, og handler mindre om kreative og artige påfunn enn om godt lederskap i det daglige.

Gjennom 16 års erfaring med å hjelpe ledere å skape engasjerte medarbeidere har jeg gjort meg noen erfaringer om hva som faktisk fungerer for å skape langvarig engasjement.

Den viktigste motivasjonsjobben skjer på jobben hver dag, gjennom god oppfølging av den enkelte medarbeider i det daglige.

Så hvordan kan du vite hvordan du ligger an? Her er sju spørsmål alle ledere bør stille seg for å ta tempen på sitt eget lederskap:

 • Ser jeg situasjonen ut fra den andre personens perspektiv, eller mitt eget?
 • Tenkte jeg på personens beste nå, eller mitt eget?
 • Fokuserte jeg på at vi skal skape resultater sammen, eller konsekvensene for meg hvis vi når/ikke når målene våre?
 • Delegerer jeg denne oppgaven 100% og skaper eierskap, eller holder jeg litt igjen, og beholder kontrollen selv? Hvordan kan jeg utnytte potensialet til mine medarbeidere bedre når jeg delegerer, så det bidrar til deres utvikling og at de samtidig må strekke seg?
 • Bruker jeg et inkluderende språk, snakker om «oss» og «vi», eller sier jeg «jeg» og «dere»?
 • Når sist spurte jeg en medarbeider «Hva kan jeg hjelpe deg med?»
 • Når var sist jeg selv ba om hjelp, og dermed viste en person at jeg stoler på den, og har tillit til den?

Høres dette ut som noe du kan bli enda dyktigere til? Å endre vaner tar tid, og er noe som må jobbes aktivt med. Gjennom lederskapsprogrammet Kommunikasjon og lederskap setter vi fokus på det som er viktig for deg, for å løfte dine egne og teamets resultater. Vil du vite mer? Ta kontakt for et møte, eller meld deg på en gratis introduksjonsworkshop 15. desember, her

 

-Ellen

Konfliktsky eller konfliktsøkende? Her er 5 tips for å løse situasjonen på en bedre måte

photo-1432927994002-af88b5da76a2

Konflikter er en del av arbeidslivet. Likevel er norske ledere og medarbeidere generelt ganske konfliktsky. I en undersøkelse Dale Carnegie Training har gjennomført i Norge, ser man at nesten 5 av 10 velger å styre unna konfliktene. Det er ikke nødvendigvis lurt! 

Å styre unna konflikter oppleves som det mest behagelige der og da. Det kan bli en utfordring i lengden. Når vi unngår en problemstilling, eller å si vår mening fordi vi er redde for en konflikt, kan det bli til en ordentlig verkebyll. Ytterste konsekvens kan være sykemelding.

I undersøkelsen sa hele 14 prosent at de har vært sykemeldt som følge av uløste konflikter på jobben. 9 prosent sier de har hatt korttidsfravær i perioder, mens 5 prosent har vært langtidssykemeldt som følge av uløste konflikter på jobben. 14 prosent utgjør hele 360 000 arbeidstakere. 360 000! Det er et alt for høyt antall, og det sier noe om at å løse konflikter på arbeidsplassen på en god måte kan spare både samfunnet og selskapet for store summer. Konflikter kan håndteres, og hvis de løses på en god måte fører det ofte til en positiv endring for de involverte.

Her er fem råd til både den konfliktskye, og den konfliktsøkende – til hvordan få løst konflikten slik at alle kommer godt ut av situasjonen:

 1. Identifiser hva det er som gjør at du er konfliktsky
  Ved å analysere, og være ærlig overfor deg selv vil det være lettere å finne argumenter for å ta det opp. Hvis du for eksempel ikke tar opp en konflikt fordi du er redd for konfrontasjon, kan du analysere konsekvensene av å la være, og vurdere mulige utfall. Ofte blir vi sittende fast i egne overbevisninger, uten å sette tankene i et større perspektiv.
 2. Vær spørrende, ikke konfronterende
  Ofte er det en grunn til at folk gjør som de gjør, og sier som de sier. Prøv oppriktig å forstå hva det er som gjør at personen har det ståstedet den har. Still spørsmål i stedet for å kritisere. Kanskje finner dere ut at dere har mer til felles enn dere først trodde.
 3. Vær bevisst på dine egne ordvalg
  Sørg for at du viser respekt for den andre personens ståsted gjennom å anerkjenne det den sier, uten nødvendigvis å være enig. Fellene vi ofte tråkker i ved konfrontasjoner er å ikke la den andre personen snakke ferdig, starte setningen med «jeg mener at», og å bruke ordet «men» for å synliggjøre eget ståsted. Da kan du like gjerne droppe det, fordi da lukker den andre parten ørene med en gang. Hvis du heller starter med et nøytralt eksempel som er objektivt vil du ha lettere for å få den andre personen til å lytte til deg.
 4. Ta konflikten ansikt-til-ansikt
  Empati, ansiktsuttrykk og toneleie er elementer ved en samtale som forsvinner når vi kommuniserer på e-post eller sms. Det kan føles som en enkel utvei. Spørsmålet er hvilket resultat vi ønsker. Ved å ta opp saken ansikt-til-ansikt får du større respekt, og den andre parten vil føle seg respektert i større grad.
 5. Finn ut hva dere har til felles
  Til syvende og sist har vi som regel et felles mål i organisasjonen. Det er gjerne veien mot målet det blir uenigheter om. Finn først områdene dere er enige om, enten det er mål, planer, eller til og med irritasjonsmomenter som illustrerer at dere er sammen om dette. Når dere har dette som bakteppe vil det være lettere å anerkjenne hverandres ståsted i konflikten.

Det behøver ikke å være vanskelig å ta opp en problemstilling, eller gå inn i en konflikt. Det handler om å være bevisst på seg selv og egen posisjon, og hvordan vi kommuniserer, samtidig som vi er åpne for motpartens ståsted og viser respekt. Lykkes vi med å ta opp problemstillinger så tidlig som mulig, løses de ofte før det faktisk blir en konflikt.

Å håndtere utfordrende relasjoner og situasjoner på en god måte er en naturlig del av det å utøve godt lederskap. Vil du komme på en gratis workshop i kommunikasjon og lederskap, og få en smakebit på lederskapsprogrammet med samme navn? Neste mulighet er 28. oktober 08.30-10.00.

– Grete Valseth, ledertrener i Dale Carnegie Training